top of page

Kalite Mühendisliği Eğitimi

Güncelleme tarihi: 12 Şub

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı: Kalite Mühendisliğinde Kariyer Yapmak İsteyenler için Kapsamlı Bir Yol Haritası

Kalite mühendisliği, günümüzde birçok sektörde önemli bir rol oynayan bir disiplindir. Kalite mühendisleri, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için çalışan kişilerdir. Kalite mühendisliği eğitimi, bu disiplinin temellerini ve uygulamalarını öğrenmek isteyen kişiler için önemli bir fırsattır.Kalite Mühendisliği Eğitimi: Kalite mühendisliği eğitimi, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazandıran bir eğitim programıdır. Bu program, kalite mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için önemli bir fırsattır.

Kalite Mühendisliği Sertifikası: Kalite mühendisliği sertifikası, kalite mühendisliği alanındaki bilgi ve becerileri kanıtlayan bir belgedir. Bu sertifika, kalite mühendisliği iş başvurularında avantaj sağlamaktadır.


Kalite Mühendisliği Nedir?: Kalite mühendisliği, ürünlerin ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan bir kalite seviyesinde üretilmesini sağlamak için kullanılan bir disiplindir. Kalite mühendisliği, kalite kontrol, kalite güvencesi, süreç iyileştirme ve risk yönetimi gibi konuları kapsar.


Kalite Mühendisliği Eğitim Programının Amacı

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı'nın amacı, katılımcılara aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

 • Kalite mühendisliğinin temellerini ve uygulamalarını anlama

 • Kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini uygulama

 • Süreç iyileştirmesi ve problem çözme becerilerini geliştirme

 • Verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneği

 • Sektörel ve uluslararası kalite standartlarına uygun çalışma prensiplerini kazanma

Kalite Mühendisliği Eğitim Programının İçeriği

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı, 5 tam gün (40 saat) sürmektedir. Program, aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:


Modül 1: Kalite Mühendisliğinin Temelleri

 • Kalite kavramının tarihçesi ve evrimi

 • Kalite mühendisliğinin temel prensipleri

 • Kalite kültürü ve organizasyon içindeki rolü

 • Kalite yönetim sistemleri (QMS)

 • Kalite yönetim standartları ve uygulamaları

 • Kalite yönetiminde araç ve teknikler

 • Kalite ve müşteri ilişkileri


Modül 2: Kalite Kontrol ve İyileştirme Teknikleri

 • İstatistiksel proses kontrolü (SPC)

 • Kalite kontrol araçları ve teknikleri

 • Altı Sigma ve DMAIC metodolojisi

 • Lean Üretim ve İsrafın Azaltılması

 • Kalite iyileştirme araçları ve teknikleri

 • Problem çözme ve karar verme teknikleri

 • Kalite iyileştirme projeleri ve vaka çalışmaları


Modül 3: Risk Yönetimi ve Kalite Araçları

 • Risk yönetimi temelleri

 • Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

 • Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)

 • Kalite güvencesi ve kalite planlaması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimi

 • Süreç İyileştirme ve İnovasyon

 • Kalite ve Sürdürülebilirlik


Modül 4: Kalite Standartları ve Uyumluluk

 • Uluslararası Kalite Yönetim Standartları

 • Sektörel ve Bölgesel Kalite Standartları

 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

 • Denetim ve Gözetim

 • Kalite Standartlarına Uyum ve Sertifikasyon

 • Yasal Uyumluluk ve Kalite Yönetimi

 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Sürekli İyileştirilmesi


Modül 5: Pratik Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları

 • Gerçek Dünya Kalite Sorunlarına Uygulamalı Yaklaşımlar

 • Vaka Çalışmaları ve Senaryo Bazlı Öğrenme

 • Proje Yönetimi ve Liderlik

 • Endüstriyel Uygulama Senaryoları

 • Takım Bazlı Problem Çözme

 • Kalite Mühendisliği Araçlarının Pratik Uygulamaları

 • İnovasyon ve Yaratıcı Çözüm Geliştirme

Kalite Mühendisliği Eğitim Programının Avantajları

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı, aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Kapsamlı ve güncel bir eğitim içeriği: Program, kalite mühendisliği alanındaki temel ve ileri düzey konuları kapsamaktadır. Kalite kontrol ve yönetim sistemleri, süreç iyileştirme, istatistiksel proses kontrolü (SPC), kalite güvencesi, ve risk yönetimi gibi konular detaylı bir şekilde işlenmektedir.


Örnek:

Kalite mühendisliği eğitimi kapsamında işlenen "Kalite Kontrol ve İyileştirme Teknikleri" modülünde, istatistiksel proses kontrolü (SPC) konusu detaylı olarak işlenmektedir. SPC, bir prosesin istatistiksel olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan bir dizi araç ve tekniktir. SPC, proses performansını iyileştirmek ve hataları azaltmak için etkili bir araçtır.

Bu modülde, SPC'nin temelleri, SPC araçları ve teknikleri, SPC'nin uygulanması ve SPC'nin faydaları gibi konular işlenmektedir.


Modülde işlenen konulardan bazıları şunlardır:


SPC'nin temelleri: SPC'nin amacı, bir prosesin istatistiksel olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir. SPC, proses performansının iyileştirilmesi ve hataların azaltılması için etkili bir araçtır.

SPC, aşağıdaki temel kavramlara dayanmaktadır:

 • Proses: Bir proses, girdileri çıktılara dönüştüren bir dizi faaliyettir.

 • Ölçüm: Bir ölçüm, bir prosesin bir özelliğini sayısal olarak ifade eder.

 • Değişkenlik: Herhangi bir proseste, ölçümler arasında doğal bir değişkenlik vardır.

 • Normal dağılım: Normal dağılım, bir prosesin ölçümlerinin dağılımının en yaygın şeklidir.

 • İstatistiksel kontrol sınırları: İstatistiksel kontrol sınırları, bir prosesin normal aralığını tanımlamak için kullanılan sınırlardır.


SPC araçları ve teknikleri: SPC, aşağıdaki araçlar ve teknikleri içerir:

 • Tekrarlayan örnekleme: Bir prosesin performansını izlemek için kullanılan bir tekniktir.

 • Tarihsel kontrol grafikleri: Bir prosesin geçmiş performansını izlemek için kullanılan grafiklerdir.

 • X-bar ve R grafikleri: Bir prosesin istatistiksel kontrolünü sağlamak için kullanılan grafiklerdir.

 • P-grafikleri: Bir prosesin kabul edilebilirlik kriterleri dahilinde çalıştığını belirlemek için kullanılan grafiklerdir.

 • C-grafikleri: Bir prosesin kabul edilebilirlik kriterleri dahilinde çalıştığını belirlemek için kullanılan grafiklerdir.


SPC'nin uygulanması: SPC, aşağıdaki aşamalarda uygulanır:

 1. Prosesin tanımlanması: İlk aşamada, prosesin tanımlanması gerekir. Bu, prosesin girdilerini, çıktılarını, değişkenlerini ve hedeflerini belirlemeyi içerir.

 2. Ölçümlerin belirlenmesi: İkinci aşamada, prosesin ölçümlerinin belirlenmesi gerekir. Bu, ölçümlerin doğru ve tutarlı olmasını sağlamak için önemlidir.

 3. İstatistiksel kontrol sınırlarının belirlenmesi: Üçüncü aşamada, istatistiksel kontrol sınırlarının belirlenmesi gerekir. Bu, prosesin normal aralığını belirlemek için kullanılır.

 4. Prosesin izlenmesi: Dördüncü aşamada, prosesin izlenmesi gerekir. Bu, prosesin performansını düzenli olarak izlemeyi ve kontrol sınırlarını aşma olup olmadığını belirlemeyi içerir.


SPC'nin faydaları: SPC'nin aşağıdaki faydaları vardır:

 • Proses performansını iyileştirir.

 • Hataları azaltır.

 • Maliyetleri düşürür.

 • Müşteri memnuniyetini artırır.

Kalite Mühendisliği Eğitim Programının Avantajları

Kalite Mühendisliği Eğitim Programının aşağıdaki avantajları bulunmaktadır:

 • Kapsamlı ve güncel bir eğitim içeriği: Program, kalite mühendisliği alanındaki temel ve ileri düzey konuları kapsamaktadır. Kalite kontrol ve yönetim sistemleri, süreç iyileştirme, istatistiksel proses kontrolü (SPC), kalite güvencesi, ve risk yönetimi gibi konular detaylı bir şekilde işlenmektedir.

 • Uygulamalı bir eğitim metodolojisi: Program, teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı öğrenmeye de büyük önem vermektedir. Gerçek hayat senaryoları ve proje bazlı öğrenme, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlar.

 • Endüstri uzmanlarından eğitim: Program, alanında deneyimli profesyoneller ve akademisyenlerden eğitim vermektedir. Bu, katılımcılara endüstriyel uygulamalar ve güncel trendler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.


Kalite Mühendisliği Eğitim Programının Hedef Kitlesi

Kalite Mühendisliği Eğitim Programı, aşağıdaki kişiler için uygundur:

 • Kalite mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen kişiler

 • Üretim, tasarım, iş geliştirme ve proje yönetimi alanlarında çalışan profesyoneller

 • Kalite yönetim sistemleri ve proses iyileştirmeleri konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen kişiler

 • Ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak isteyen şirket çalışanları


Kalite Mühendisliği Eğitim Programının Sertifikası

Kalite Mühendisliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayan katılımcılara, Stamford Quality tarafından onaylı "Kalite Mühendisliği" sertifikası verilmektedir. Bu sertifika, katılımcıların kalite mühendisliği alanındaki bilgi ve becerilerini kanıtlamak için önemli bir belgedir.


Kalite Mühendisliğinin Önemi Nedir?

Kalite mühendisliğinin önemi, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Müşteri memnuniyetini artırır. Kalite mühendisliği çalışmalarıyla, müşteri beklentilerine uygun ürünler ve hizmetler üretilebilir. Bu durum, müşteri memnuniyetini artırır.

 • Maliyetleri düşürür. Kalite sorunları, üretim ve satış maliyetlerini artırabilir. Kalite mühendisliği çalışmalarıyla, kalite sorunları önlenerek, maliyetler düşürülebilir.

 • Rekabet gücünü artırır. Kalite standartlarına uygun ürünler ve hizmetler üreten işletmeler, rekabette daha avantajlı olur.

 • İş güvenliğini sağlar. Kalite sorunları, iş kazalarına ve yaralanmalara neden olabilir. Kalite mühendisliği çalışmalarıyla, iş güvenliği sağlanabilir.

Kalite Mühendisliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


1. Kalite Mühendisliği Nedir?

Kalite Mühendisliği, ürün ve hizmetlerin kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için süreçleri analiz eden, iyileştiren ve kontrol eden bir mühendislik dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, kalite yönetim sistemlerini planlar, uygular ve sürekli iyileştirmeler yapar.


2. Kalite Mühendisi Ne İş Yapar?

Kalite mühendisleri, üretim süreçlerini izler, veri toplar ve analiz eder, kalite kontrol testleri yapar ve süreç iyileştirmeleri önerir. Ayrıca, müşteri şikayetlerini değerlendirir, hata analizi yapar ve kalite standartlarına uyumu sağlamak için çalışır.


3. Kalite Mühendisliği Eğitimi Nasıl Alınır?

Kalite mühendisliği eğitimi, genellikle mühendislik veya teknik disiplinler üzerine orta düzeyde eğitimle başlar. Ardından, kalite mühendisliği, kalite güvencesi veya ilgili alanlarda uzmanlaşma sağlayan, Kariyer Enstitüsü A.Ş. gibi akredite kurumlardan Uluslararası geçerli sertifika programlarına katılmak gerekir.


4. Kalite Mühendisliği Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kalite mühendisliği, otomotiv, havacılık, gıda, ilaç, elektronik ve daha pek çok sektörde kullanılır. Herhangi bir üretim veya hizmet sektöründe kalite standartlarının sağlanması ve iyileştirilmesi için gereklidir.


5. Kalite Mühendisliği İçin Hangi Beceriler Gerekli?

Kalite mühendisleri için analitik düşünme, problem çözme, detaylara dikkat, istatistiksel analiz, proje yönetimi ve takım çalışması gibi beceriler önemlidir. Ayrıca, iletişim becerileri ve kalite standartlarına ilişkin güncel bilgi de gereklidir.


6. Kalite Mühendisliğinin Geleceği Nasıl?

Kalite mühendisliği, sürekli gelişen teknoloji ve artan kalite standartları nedeniyle gelecekte de önemli olmaya devam edecektir. Özellikle otomasyon ve veri analizi alanlarında becerilere sahip kalite mühendisleri yüksek talep göreceklerdir.


7. Kalite Mühendisi Olarak Kariyer Yolu Nasıldır?

Kalite mühendisleri genellikle giriş seviyesi pozisyonlarda başlar ve tecrübe kazandıkça kalite yöneticisi, kalite direktörü gibi üst düzey pozisyonlara ilerleyebilirler. Bazıları danışmanlık veya eğitmenlik yapmayı tercih edebilir.


8. Kalite Mühendisliği İçin Gerekli Eğitim Düzeyi Nedir?

Çoğunlukla, kalite mühendisliği pozisyonları için en az bir lisans derecesi gereklidir. Ancak, bazı pozisyonlar veya şirketler, belirli sertifikalar veya yüksek lisans derecesi gibi ek nitelikler de talep edebilir.


9. Kalite Mühendisleri İçin Ortalama Maaş Nedir?

Kalite mühendislerinin maaşı, coğrafi konum, sektör, deneyim ve eğitim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, kalite mühendisleri rekabetçi maaşlarla ve genellikle iyi kariyer fırsatlarıyla ödüllendirilirler.Sonuç olarak, kalite mühendisliği eğitimi, kalite mühendisliği alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için önemli bir fırsattır. Program, katılımcılara kalite mühendisliğinin temellerini ve uygulamalarını öğrenme fırsatı sunmaktadır. Program, teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı öğrenmeye de büyük önem vermektedir. Bu, katılımcıların teorik bilgileri pratiğe dökmelerine yardımcı olmaktadır.

bottom of page