top of page

İşyeri Hekimliği İçin Mecburi Hizmet Şart mı?


İşyeri Hekimliği Eğitimi İçin Mecburi Hizmet Şart mı

Değerli işyeri hekimi adaylarımız bu yazımızda işyeri hekimliği için mecburi hizmet şart mı?, mecburi hizmeti tamamlamadan işyeri hekimliği yapılabilir mi? gibi merak edilen soruları yanıtlayacağız.
İşyeri Hekimliği Nedir?


İşyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikaya sahip olan hekimlerdir. Önemli bir sorumluluk olan işyeri hekimliği yasal düzenlemelerde yalnızca tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin yapabileceği bir iş olarak değerlendirilmeyerek tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ek olarak işyeri hekimliği eğitimi almış ve yapılan sınavda belirlenen seviyede başarılı olmuş kişilerin gerçekleştirebileceği bir görev olarak düzenlenmiştir.


İşyeri hekimliği nedir sorusu şu temel sorumluluklar ışığında cevaplandırılmalıdır: İşyeri hekimi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi, çalışanların mesleki hastalıklara karşı korunması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması, bu konudaki risk unsurlarının azaltılması konusunda sorumluluğu bulunan bilgili kişi ve kişilerdir.


Günlük hayatta sağlık sorunlarını çözmek için nasıl doktor ihtiyacımız varsa, çalışanların sağlığını korumak için işyeri hekimine ihtiyaç bulunmaktadır. İşyerlerinde sağlık ve güvenliği kontrol etmeye yönelik getirilen uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk sağlamak için iş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışırlar.


İşyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda ilk kez ayrıntılı olarak düzenlendiği 1980 tarihli Yönetmelikten itibaren, öncelikli olarak 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girmesini takip eden yıllarda İş Hukukunun en tartışmalı konularından biri haline gelmiş bir konudur.


İşyeri hekimi ve işyeri hemşireliği eğitimi Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre çalışma aktifliği gösteren iş yerleri tarafından kurulan müesseseler tarafından ve Bakanlıkça öğretici, eğitici belgesi verilmiş kişilerce verilmektedir.


İşyeri Hekimliği İçin Mecburi Hizmet Şart mı?


Mecburi hizmeti tamamlamadan hekimlik yapılabilecek alanlar da vardır. İşte bu alanlardan birisi de İşyeri Hekimliğidir. Hatta bu konuda öncelik gelen hekimlik türünün, işyeri hekimliği olduğu bilinmektedir.


İşyeri hekimliğinin haftalık ve aylık hesaplanan çalışma saatleri ile saatlik ücret ve diğer pek çok alanda avantajlı yönleri bulunmaktadır. İşyeri hekimler verdiği sağlık hizmeti için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ücret talep edememektedir. Ancak işyeri hekimleri reçete yazabilmekte ve bu reçeteler belirli şartlarda SGK tarafından karşılanmaktadır.


İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde 4(a) ve 4(b) sigortalılarına sigortalılara usulüne uygun reçete yazılmış ise, bu reçetede yazan ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Eğer bu işyeri kamu kurumu konumunda ise, 4(c) kapsamındaki sigortalılar için de reçete edilen ilaçlar karşılanmaktadır.


Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?


İşyeri hekimi olabilmek için işyeri hekimliği kursu veren eğitim kurumuna kayıt olup verilecek kurs tamamlanmalıdır. Daha sonra ise yılda 2 kez yapılan işyeri hekimliği sınavına girip yeterli puan alınmalıdır. Böylelikle işyeri hekimliği belgesi alabilir ve birçok iş seçeneği ile karşılaşabilirsiniz.


İşyerindeki sağlık takibi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi, işyerinin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğinin denetimi, sağlık uygulamalarının ve muayenelerin yapılmasının sağlanması, işe girişte ve sonrasında planlanmış muayenelerinin yapılması, sağlık raporlarının hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği alanına ve saha denetlemelerine katılım gibi hususlar temel olan çalışma konuları içerisindedir.


İşyeri hekiminin bir iş yerinde çalışma süresi, çalışan işçi sayısına bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden işyeri hekimleri yarı veya tam zamanlı çalışabilmektedirler. Görevleri gereği çalışma alanları ile ilgili kanun ve düzenlemeleri yakından takip ederler. İş yeri hekiminin görevlerinden bir tanesi de İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.


İş Yeri Hekimi olmak için aşağıdaki özellikleri yerine getirmek gerekmektedir;


  • Üniversitelerin altı yıl olarak eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olmak,

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirdiği eğitim kurumları tarafından verilen İşyeri Hekimliği kursuna katılmak ve işyeri hekimliği belgesi almak.


 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

bottom of page