top of page

İşyeri Hekimliği Belgesinin Verilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?


İşyeri Hekimliği Belgesinin Verilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir

İşyeri Hekimliği belgesinin verilmesi için gerekli şartlar yakın tarihimizde oluşturulmuştur. Ülkemizde İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu İngiltere’den tam 100 yıl sonra 1930'da en az 50 işçinin çalıştığı işyerleri içindi. Bundan önceki zorunluluk ise 1869'da sadece madenlerde İşyeri Hekimi bulundurmaya yönelikti.


Her iki dönemde de tıp fakültesi mezunu her doktor herhangi bir eğitime tabi tutulmadan istekleri dâhilinde işyeri hekim olabiliyordu. Hekimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim alabilecekleri, işçi sağlığı ve sektördeki gereksinimi öğretebilecek ve ölçme değerlendirme uygulayabilecek enstitüler bulunmamaktaydı.
1987 yılına kadar İşyeri Hekimliği için şart aranmaması sektörde olumsuzluklara neden olduğunun gündeme gelmesi üzerine Türk Tabipler Birliğinin 35.Kongresinin önemli konuları arasında yerini aldı. Günümüzdeki kadar kapsamlı olmasa da İşyeri Hekimi belgesinin verilmesi için gerekli şartlar oluşturulması gerekiyordu. Kongre iki önemli karara imza attı ve İşyeri Hekimliği belgesi için gerekli şartlar şu şekilde belirlendi:


  • Tabip odalarından çalışma izin almak. (Türk Tabipler Birliği Kanunun 4. Maddesi gereği İşyeri Hekimliği ek iş kapsamında sayıldığı için Hekimlerin ilaç yazabilmeleri için Tabip odalarından izinli olmak gerekiyordu. Çünkü Hekimlerin reçete yazabilmeleri için SSK bu izni istiyordu.)

  • Tabip odalarına başvuran Hekimlerin kuruldan mesleki elverişlilik onayı alması. ( Bu onay sonrası İşyeri Hekimliği belgesi için gerekli şartlara sahip sayılıyor ve belge almaya hak kazanıyorlardı.

İşyeri Hekimliği Belgesinin Verilmesi İçin Gerekli Şartlar


2008 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu 81.maddesi “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlığı adı altında İşyeri Hekimliği Belgesi için gerekli şartlar belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı Genel müdürlükçe yetkilendirmiş İş Sağlığı Güvenliği Konusunda eğitim veren enstitülerden birine kayıt olup başarıyla bitiren hekim adaylarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlediği İşyeri Hekimliği sınavına giriş hakkı kazanacağı da böylece belirlenmiş oldu. Böylece 2010 yılında ilk defa Çalışma ve sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından İşyeri hekimlerine yönelik sınav uygulaması yapılmaya başlanmıştır.


Bu tarihten itibaren İşyeri Hekimliği belgesinin verilmesi için gerekli şartlar şu şekilde sıralanmıştır:


  • Üniversitelerin 6 yıllık tıp eğitimi veren fakültelerinden mezun olmuş pratisyen veya herhangi bir tıp dalında uzmanlaşmış doktorların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı ve Genel Müdürlükçe denetlenen İşyeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği alanında eğitim veren enstitülerin kurs programlarına kayıt olması,

  • Kayıt olduğu kurs programını başarıyla bitirip sınava girmeye hak kazanması,

  • İlgili bakanlığın düzenleyeceği sınavdan mevzuatta açıklanan puanı alması.


6 yıllık Tıp eğitimi sonrası uzmanlaşıp Meslek hastalıkları ve İşçi Sağlığı konularında yan dal yapan hekimlerle, 8 yıl iş müfettişliği yapmış veya Genel Müdürlük ve kollarında 8 yıl aktif çalışmış hekimlere gerekli şart aranmadan istekleri dâhilinde başvurmaları halinde İşyeri Hekimliği Belgesi Genel Müdürlük tarafından verilir.


 


Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


bottom of page