top of page

İşyeri Hekimliği | 2023

Güncelleme tarihi: 3 Oca


İşyeri Hekimliği | 2023

İşyeri Hekimliği | 2023 konusu birçok doktorun merak ettiği ve araştırdığı bir başlıktır. KARiYER ENSTiTÜSÜ™ kurumu olarak sizlere bu yazımızda:

 • İşyeri Hekimi Kimler olabilir?

 • İşyeri Hekimliği Eğitimi almak zorunlu mudur?

 • İşyeri Hekimliği Kursu var mıdır?

 • İşyeri Hekimliği Sınavı var mıdır?

 • İşyeri Hekimliği Görevleri nelerdir?

gibi bir çok sorunun cevabını bulabileceksiniz.


İşyeri Hekimliği kimler olabilir?


İşyeri hekimi olabilmek için Ülkemizde bulunan Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olmanız yeterli olacaktır.


Bunun yanında yurtdışında Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olmuş kişilerin de İşyeri Hekimi olabilme hakları vardır. Buradaki şart ise Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denklik alıp diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.


Tüm bu şartları sağlayan adaylar İşyeri Hekimi olabilir.


İşyeri Hekimliği Eğitimi Almak Zorunlu mudur?


İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de belirtildiğine göre Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olan doktorlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığı ile eğitim almak zorundadırlar.


Ancak Bazı durumlarda ilgili kanun maddesinde belirtilen şartları sağlayan adaylar İşyeri Hekimliği Eğitimi almadan da direkt sınava girerek ya da sınav şartı olmaksızın İşyeri Hekimi olabilmektedir. Nedir bu istisnalar:

 • Doktorlardan İş Sağlığı veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Uzmanı unvanına sahip olanlar ÇSGB tarafından yapılacak olan İşyeri Hekimliği sınavında başarı gösterenler,

 • Doktorluk diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yardımcılık hizmet yılı dahil minimum sekiz yıl boyunca teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri,

 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği branşında minumum sekiz yıl fiilen çalışmış doktorlar,

eğitim alma zorunluluğundan muaf tutulmuşlardır.

İşyeri Hekimliği Kursu Var mıdır?


Evet, vardır. İşyeri Hekimliği Eğitimi alabileceğiniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimliği Kursu bulunmaktadır. Bu kurslarda eğitim programına iştirak ederek eğitimi almış olacak olan adaylar kursta kaç saat eğitim alacaklar?


İşyeri Hekimliği Kursu eğitim programı Bakanlıkça belirlenmekte olup eğitimler toplamda 220 saat sürmektedir. 220 saatlik eğitimin:

 • 90 Saati Asenkron ,

 • 90 Saati Senkron,

 • 40 Saat İse Uygulamalı Eğitim(Staj)

Peki eğitim içeriğinde hangi konular var:


 • Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmele

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzle

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenler

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

 • Büyük Endüstriyel Kazalar

 • İş Kazaları

 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

 • İş Sağlığı Etiği

 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

 • Son Test ve Genel Değerlendirme


Online İşyeri Hekimliği Eğitimi aşamasında adaylar devamsızlık yapamazlar. Ancak yüz yüze yapılan eğitimlerde 6 saatlik devamsızlık hakkınız bulunmaktadır. Yüz yüze yapılan eğitim aşaması 15 gündür. Bu 15 günlük eğitim aşamasında adaylar devamsızlık sınırını kesinlikle aşmamaları gerekmektedir.


220 saatlik eğitimin sonunda doktorlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ÖSYM işbirliği ile gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği Sınavına girmeye artık hazırdırlar.


İşyeri Hekimliği Sınavı Var mıdır?


İşyeri Hekimliği Eğitimi programını tamamlayan doktorların Sertifika sahibi olabilmesi için İşyeri Hekimliği sınavından 100 üzerinden minimum 70 puan alması gerekiyor. Sınav süresi 75 dakikadır. Gireceğiniz sınavda toplam 50 adet soru bulunmaktadır. Geçer not alabilmek için 35 adet soruyu doğru cevaplamanız gerekmektedir.


İşyeri Hekimliği Eğitimi programını tamamlayan doktorlar değişiklik yapılmadan önce iki sınavdan da başarısız olmaları halinde tekrar eğitim almaları gerekmekte idi. Ancak yönetmelik de yapılan değişiklikle sınavlar da başarısız olsalar bile tekrar eğitim almadan İşyeri Hekimliği sınavına istedikleri kadar girebileceklerdir.


İşyeri Hekimliği Görevleri Nelerdir?


İşyeri Hekimliği Görevleri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de düzenlenmiştir. Bunları maddeler halinde inceleyecek olursak:

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

şeklinde olduğu görülmektedir. Umarız yazdığımız yazı siz doktorlar için yardımcı olmuştur.


 

İşyeri Hekimliği | 2023 konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 13 yıldır binlerce kişinin İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 346 224 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58


bottom of page