top of page

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu | 2023

Güncelleme tarihi: 3 Oca 2023


İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu | 2023

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün bu yazımızda İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İlk olarak İşyeri Hekimi Nedir? Sorusunu yanıtlamakla başlayalım. Sonrasın da İşyeri Hekimi Görevleri ve İşyeri Hekimi Sorumluluğu başlıklarını inceleyeceğiz.


İşyeri Hekimi Nedir?


İşyeri Hekimi:


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve işyerlerinde çalışan kişilerin periyodik olarak sağlık kontrollerini, iş ortamının hijyen koşullarını sağlayan ve takibini yapan kişidir.


İşyeri Hekimi Görevleri


İşyeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında iş hekimlerinin görevleri şu şekilde sıralanmıştır:


Rehberlik:


 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların ve çalışma ortamının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak,

 • Çalışma ortamında yapılacak tasarım, organizasyon, kişisel koruyucu donanım gibi konular hakkında işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • Çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler hakkında işverene tavsiyeler sunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara katılarak çalışma ortamında araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar sonucunda rehberlik faaliyetleri yürütmek,

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, tuvalet, emzirme odası, tuvalet gibi ortamların genel hijyen koşullarını takip etmek ve gerekli durumlarda işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırarak alınacak önlemler konusunda işverene rehberlik etmek,

 • İşyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırarak işverene önerilerde bulunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Risk Değerlendirmesi:


 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak,

 • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlıları ve birden fazla iş kazası geçirmiş kişiler gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate almak.

Sağlık Gözetimi:


 • Çalışanları sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkiklerle ilgili olarak bilgilendirmek ve onların rızalarını yapmak,

 • Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

 • Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayene tetkik rapor sonuçlarını düzenlemek ve muhafaza etmek,

 • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlıları ve birden fazla iş kazası geçirmiş kişiler gibi özel politika gerektiren grupların düzenli muayenelerini yaparak raporlarını düzenlemek,

 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarıyla çalışma ortamında oluşabilecek sağlık tehlikeleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak,

 • Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla çalışanlara gerekli hijyen eğitimlerini vermek,

 • İşyerindeki sağlık gözetimiyle ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği ve uzmanıyla iş birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili yıllık plan hazırlamak.

Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt:


 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ni ilgili mevzuata göre hazırlayarak işverenin onayına sunmak,

 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütmek,

 • Yöneticilere iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlara genel sağlık, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu koruma yöntemleri konularında eğitim vermek ve eğitimi sürdürmek,

 • Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

İlgili Birimlerle İş Birliği:


 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanıyla iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümleri yapmak,

 • Eğer iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa iş birliği içinde çalışmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak,

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının analizine yönelik programlarla yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi uygulama ve gelişim programlarına katılmak,

 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği’ne göre meslek hastalığıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemek için yetkili hastanelerle iş birliği içinde çalışmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanına katkıda bulunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla birlikte çalışarak yıllık plan hazırlamak,

 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve iş birliği yapmak.
İşyeri Hekimi Sorumlulukları


İşyeri Hekimi Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik bünyesinde İşyeri Hekimi Sorumluluğu şu şekilde belirtilmiştir:


🔷 İşyeri hekimleri görevlerini yaparken işin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamaya özen göstermekle, verimli bir iş ortamını sağlamakla, işyerinin ve işverenini meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkında bilgileri, çalışanın kişisel sağlık dosyasında saklı tutmakla yükümlüdürler.

🔷 İşyerindeki hizmetlerinin ihmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.

🔷 İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri ve yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

🔷 İşyeri hekimi görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleriyle işyeri hekiminin görevleri başlıklı 9. maddede belirtilen hususlara ilişkin iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte yapılan çalışmaları onaylı deftere yazar.

🔷 İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.


 

İşyeri Hekimi Görev ve Sorumluluğu | 2023 Konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 13 yıldır binlerce kişinin İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Fark edin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 


bottom of page