top of page

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

Güncelleme tarihi: 25 Ara 2023

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kariyer Enstitüsü A.Ş., iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonellere yönelik Stamford onaylı Uluslararası geçerli ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi sunmaktadır. Bu eğitim, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uluslararası standartları hakkında derinlemesine bilgi sağlayarak, onları bu alanda uzman birer denetçi yapmayı hedeflemektedir.


Kariyer Enstitüsü'nün Stamford Onaylı ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi
ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 45001 Standartının Önemi

ISO 45001, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini azaltmaya ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmaya yönelik uluslararası bir standarttır. Bu standart, tüm sektörlerde ve ölçeklerdeki organizasyonlar için geçerlidir ve çalışanların refahını artırarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlar.


İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların işyerindeki sağlık ve güvenliğini korumak için alınan tüm önlemleri kapsayan bir kavramdır. İSG, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumanın yanı sıra, işyerinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmaya da yardımcı olur.


İSG yönetim sistemleri, bir kuruluşun ISG ile ilgili risklerini azaltmak ve ISG performansını iyileştirmek için tasarlanmış sistemlerdir. İSG yönetim sistemleri, kuruluşun ISG politikalarını ve hedeflerini belirlemesini, risklerini değerlendirmesini, kontrol önlemleri almasını ve performansını sürekli olarak iyileştirmesini sağlar.


ISO 45001, uluslararası kabul görmüş bir ISG yönetim sistemi standardıdır. ISO 45001 standardı, bir kuruluşun ISG yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için gerekli olan gereklilikleri ve tavsiyeleri açıklamaktadır.

Kariyer Enstitüsü A.Ş., Stamford Quality ile işbirliği içinde İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri baş denetçi eğitimi vermektedir. Bu eğitim, katılımcılara ISO 45001 standardı hakkında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitiminin Hedefleri ve İçeriği

Eğitimin Ana Hedefleri:

 • ISO 45001 standardının temel prensiplerini ve gerekliliklerini öğretmek.

 • Risk değerlendirme ve tehlike kontrol yöntemlerini kapsamlı bir şekilde anlatmak.

 • Etkili denetim teknikleri ve raporlama yöntemlerini aktarmak.


ISO 45001 Baş Denetçi Eğitim Süreci ve Metodolojisi

Tamamen online gerçekleşen eğitim, teorik dersler ve uygulamalı çalışmaları içeren kapsamlı bir programdan oluşmaktadır. Katılımcılar, gerçek hayattan senaryolar ve vaka çalışmaları üzerinden öğrenirler, böylece teorik bilgileri pratikle birleştirme şansı bulurlar.


ISO 45001 Baş Denetçi Eğitiminin İçeriği ve Süreci

Stamford onaylı ISO 45001 baş denetçi eğitimi, 40 saatlik bir programdır. Eğitim, %100 online olarak verilmektedir. Eğitim programı, ISO 45001 standardının tüm gerekliliklerini kapsamaktadır. Eğitim programı kapsamında aşağıdaki konular işlenmektedir:

 • İSG yönetim sistemlerinin temel kavramları ve ilkeleri

 • ISO 45001 standardının yapısı ve içeriği

 • İSG risk yönetiminin temel ilkeleri

 • İSG denetiminin temel teknikleri

 • ISO 45001 baş denetçilik beceri ve teknikleri

Eğitim, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Ön hazırlık: Katılımcılar, eğitime başlamadan önce, eğitim materyallerini inceleyerek ve ön testleri çözerek ön hazırlık yaparlar.

 • Eğitim: Katılımcılar, eğitim boyunca, eğitmenler tarafından verilen teorik bilgiler ve uygulamalı çalışmalarla İSO 45001 standardı hakkında kapsamlı bilgi ve beceriler kazanırlar.

 • Sınav: Eğitim sonunda, katılımcılar, Stamford tarafından online olarak düzenlenen ISO 45001 baş denetçilik sınavına girerler.


ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmayı düşünenler.

 • Mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri.

 • Kalite ve uyumluluk yönetimi ile ilgilenen yöneticiler.

ISO 45001 Baş Denetçi Sertifikasyon ve Kariyer Fırsatları

Başarıyla tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılar uluslararası geçerli ISO 45001 Baş Denetçi sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu sertifika, dünya çapında birçok kuruluş tarafından tanınmakta ve kariyer fırsatlarını genişletmektedir.


ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimlerinde Neden Kariyer Enstitüsü A.Ş.?

Kariyer Enstitüsü A.Ş., 14 yıllık eğitim tecrübesi ile alanında uzman eğitmenlerle ve güncel içeriklerle, katılımcılara sektörde öne çıkmalarını sağlayacak bir eğitim deneyimi sunmaktadır.


İngiltere merkezli Kalite Belgelendirme ve Akreditasyon kurumu olan Stamford Quality onaylı Uluslararası ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında derinlemesine bilgi ve uzmanlık kazanmak isteyen profesyoneller için mükemmel bir seçenektir. Bu eğitim, katılımcıların kariyerlerini bir sonraki seviyeye taşıyacak ve uluslararası arenada rekabet edebilmelerini sağlayacak bir temel sunmaktadır.


Kariyer Enstitüsü'nün Stamford Onaylı ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi


Eğitim Sonucu

Eğitim sonunda katılımcılar, aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • İSO 45001 standardını anlamak ve uygulamak

 • İSG yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için denetimler yapmak

 • İSG denetim raporları hazırlamak

Eğitimin Avantajları

Stamford onaylı ISO 45001 baş denetçi eğitimi, aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Uluslararası geçerli bir sertifika kazandırır. Bu sertifika, katılımcıların İSO 45001 standardı hakkındaki bilgi ve becerilerini kanıtlamalarını sağlar.

 • İSG alanında kariyer fırsatlarını artırır. İSO 45001 baş denetçi sertifikasına sahip olmak, katılımcıların ISG alanında iş bulma şanslarını artırır.

 • Daha yüksek maaşlı pozisyonlara geçiş yapma imkanı sağlar. İSO 45001 baş denetçi sertifikası, katılımcıların daha yüksek maaşlı pozisyonlara geçmelerine yardımcı olabilir. İSG iş imkanları hakkında İSG Haber'den istifade edebilirsiniz.

İSG yönetim sistemlerinin temel kavramları ve ilkeleri

İSG yönetim sistemleri, bir kuruluşun ISG ile ilgili risklerini azaltmak ve ISG performansını iyileştirmek için tasarlanmış sistemlerdir. Bu sistemler, aşağıdaki temel kavramlara ve ilkelere dayanmaktadır:

 • Risk yönetimi: İSG yönetim sistemlerinin temel amacı, kuruluşun ISG risklerini azaltmaktır. Risk yönetimi, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi sürecini kapsar.

Örnek: Bir inşaat firması, çalışanlarına yönelik yüksekte çalışma riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alabilir:

* Yüksekte çalışma konusunda çalışanları eğitmek * Yüksekte çalışma için gerekli güvenlik ekipmanlarını sağlamak * Yüksekte çalışma alanlarında güvenlik önlemlerini almak

 • Sürekli iyileştirme: İSG yönetim sistemleri, sürekli iyileşme ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, kuruluşun ISG performansını sürekli olarak iyileştirmeye yönelik çabalarını ifade eder.

Örnek: Bir üretim firması, ISG performansını iyileştirmek için aşağıdaki hedefleri belirleyebilir:

* İş kazası oranını %20 azaltmak * Meslek hastalığı oranını %10 azaltmak * Çalışanların ISG farkındalığını %50 artırmak

 • Paydaş katılımı: İSG yönetim sistemleri, paydaş katılımı ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, kuruluşun ISG performansını iyileştirmeye yönelik çabalarında paydaşların katılımını sağlamayı ifade eder.

Örnek: Bir hizmet firması, ISG performansını iyileştirmek için aşağıdaki paydaşlarla işbirliği yapabilir:

* Çalışanlar * Yöneticiler * Müşteriler * Tedarikçiler


Bu makale ilginizi çekebilir: Nasıl Baş Denetçi Olunur?

ISO 45001 standardının yapısı ve içeriği

ISO 45001 standardı, beş bölümden oluşmaktadır:

 • Bölüm 1: Kapsam ve ilgili taraflar

Bu bölüm, standardın amacını, kapsamını ve ilgili taraflarını açıklamaktadır.

 • Bölüm 2: Terimler ve tanımlar

Bu bölüm, standardda kullanılan terimleri ve tanımlar açıklamaktadır.

 • Bölüm 3: Kuruluşun ISG yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması

Bu bölüm, kuruluşun ISG yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için gerekli olan gereklilikleri açıklamaktadır.

 • Bölüm 4: Kuruluşun ISG yönetim sisteminin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi

Bu bölüm, kuruluşun ISG yönetim sisteminin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan gereklilikleri açıklamaktadır.

 • Bölüm 5: Denetim ve gözden geçirme

Bu bölüm, kuruluşun ISG yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için gerekli olan gereklilikleri açıklamaktadır.


İSG Risk Yönetiminin Temel İlkeleri

İSG risk yönetimi, kuruluşun ISG risklerini azaltmak için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, aşağıdaki temel ilkeleri kapsar:

 • Riskin tanımlanması: Risklerin tanımlanması, risk yönetiminin ilk adımıdır. Bu aşamada, kuruluşun karşılaşabileceği tüm riskler tanımlanır.

Örnek: Bir hastane, hastalara yönelik enfeksiyon riskini azaltmak için aşağıdaki riskleri tanımlayabilir:

* Hastaların hijyen kurallarına uymaması * Çalışanların hijyen kurallarına uymaması * Hastaların enfeksiyona neden olabilecek hastalıklara sahip olması

 • Riskin değerlendirilmesi: Risklerin değerlendirilmesi, risk yönetiminin ikinci adımıdır. Bu aşamada, tanımlanan risklerin olası etkileri ve gerçekleşme olasılıkları değerlendirilir.

Örnek: Bir hastane, hastalara yönelik enfeksiyon riskini değerlendirirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurabilir:

* Hastaların hijyen kurallarına uyma olasılığı * Çalışanların hijyen kurallarına uyma olasılığı * Hastaların enfeksiyona neden olabilecek hastalıklara sahip olma olasılığı

 • Riskin kontrol edilmesi: Risklerin kontrol edilmesi, risk yönetiminin üçüncü adımıdır. Bu aşamada, risklerin etkilerini azaltmak için gerekli olan kontroller belirlenir ve uygulanır.

Örnek: Bir hastane, hastalara yönelik enfeksiyon riskini kontrol etmek için aşağıdaki kontrolleri uygulayabilir:

* Hastalara hijyen kuralları konusunda eğitim vermek * Çalışanlara hijyen kuralları konusunda eğitim vermek * Hastaların enfeksiyona neden olabilecek hastalıklara sahip olup olmadığını kontrol etmek


Bu makale ilginizi çekebilir; İç Denetçi Nedir?

ISO 45001 İSG Denetiminin Temel Teknikleri

İSG denetimi, kuruluşun ISG yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, aşağıdaki temel teknikleri kapsar:

 • Dokümantasyon incelemesi: Dokümantasyon incelemesi, kuruluşun ISG yönetim sisteminin dokümanlarının incelenmesidir. Bu inceleme, dokümanların eksik veya hatalı olup olmadığını belirlemek için yapılır.

Örnek: Bir ISG denetçisi, bir kuruluşun ISG yönetim sisteminin dokümantasyonunu incelerken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilir:

* Dokümanların güncel olup olmadığı * Dokümanların anlaşılır ve uygulanabilir olup olmadığı * Dokümanların kuruluşun ISG yönetim sisteminin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı

 • Görüşme: Görüşme, kuruluşun ISG yönetim sisteminin çalışanları, yöneticileri ve diğer ilgili taraflarla yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmeler, kuruluşun ISG yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için değerli bilgiler sağlar.

Örnek: Bir ISG denetçisi, bir kuruluşun ISG yönetim sistemini değerlendirirken aşağıdaki kişilerle görüşebilir:

* Çalışanlar * Yöneticiler * İşveren temsilcileri * Müşteriler * Tedarikçiler

 • Fiziki gözlem: Fiziksel gözlem, kuruluşun ISG yönetim sisteminin uygulamalarının yerinde gözlemlenmesidir. Bu gözlem, kuruluşun ISG yönetim sisteminin gerçekte nasıl uygulandığını belirlemek için yapılır.

Örnek: Bir ISG denetçisi, bir kuruluşun ISG yönetim sistemini değerlendirirken aşağıdaki alanları gözlemleyebilir:

* İş yerleri * Güvenlik ekipmanları * İş sağlığı ve güvenliği eğitimleriBu detaylı bilgilendirme metininin tamamını okudu iseniz Siz de ISO 45001 Baş Denetçi olma yolunda ilk adımı attınız demektir.


Şimdi Kariyer Enstitüsü A.Ş.'nin alanında uzman danışmanlarına bir başvuru formu gönderin ve mümkün olan en kısa sürede Sizi hedefinize ulaştırmak için yardımcı olalım.


Yeni mesleğinizde şimdiden başarılar dileriz.


Saygılarımızla.


Kariyer Enstitüsü A.Ş. Kalite Belgelendirme Eğitim Müdürlüğübottom of page