top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanlarıİş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları nelerdir? Diye soran birçok İş Güvenliği Uzmanı ve adayları bulunmakta. Biz de bu yazımızda İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları konusu hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruları cevaplamaya çalışacağız. Peki nedir bu sorular? İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları konusunda hukuki boyut nedir? İş Güvenliği Uzmanı nerede çalışabilir? İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur? İş Güvenliği Uzmanı olarak çalıştığım iş yerlerinde ne yapabilirim? Maaşları ne kadar? Gibi bir çok soruyu bu yazımızda açıklayacağız.İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları Hukuki Boyutu

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları konusunu da içeren İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Burada bizi ilgilendiren önemli ayrıntılar aşağıdaki gibidir:


 • ''6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.'' Buradan çıkaracağımız özet;

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin çalışma alanları aslında tüm işyerleridir. Ancak kanuni olarak bunun gerçekleşmesi 31.12.2023 tarihine kadar ötelenmektedir. Bu da tabiki iş imkanlarını bir anlamda dolaylı olarak azaltmaktadır.

 • ''31.12.2023 tarihine kadar B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebileceklerdir.''

Burada da B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının belirtilen tarihe kadar iş imkanlarını bir nevi arttırmaktadır. C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Az Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışabilecekken Tehlikeli sınıfta da yer alan işletmelerde çalışabileceklerdir. B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde görev alabilecekken onlarda Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde görev alabileceklerdir. Tabii ki kanunda belirtilen tarihe kadar.İş Güvenliği Uzmanı Nerede Çalışabilir?


Yukarıda belirttiğimiz hukuki boyuta istinaden İş Sağlığı ve Güvenliği ile alakalı ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayan işletmelerde:

 • İş güvenliği Uzmanının ne kadar çalışması gerektiği,

 • İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) çalışması zorunluluğu,

belirtilmiştir. Peki hangi kuruluşlarda iş imkanı bulabileceğiz? Aşağıda belirtmiş olduğumuz liste size bir fikir oluşturacaktı:


 • Ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar,

 • Üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar,

 • Alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde,

 • İtfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında,

 • Savunma gücü alanlarında,

 • Endüstriyel güvenlik, ergonomi ve madencilik alanlarında

 • Hizmet endüstrisinde ve sağlık endüstrisinde,

çok rahat bir şekilde "İş Güvenliği Uzmanı" olarak görev yapabilmektesiniz.İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?


İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen adaylar kanunda belirtilen aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları ilk şart. Nedir bu bölümler:


 • Üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden mezun olanlar,

 • Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları,

 • Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans ve Ön Lisans bölümü mezunları,

 • Teknik öğretmenler,


Yukarıda belirtmiş olduğumuz bölümlerden mezun olanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu alanda eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş bir kurumdan İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu programlarına katılabilirler. Ülkemizin birçok yerinde verilen eğitimlere İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu denildiğinde akla ilk gelen kurumumuz sayesinde başarı elde edebilir, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında geniş iş imkanları bulabilirsiniz.


İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? Konusunda dikkat etmeniz gereken konulardan biri de Uzman Kadrosu ile tecrübeli ve kaliteli bir eğitim veren kurumu seçmeniz olacaktır. Ve bu öyle bir kurum olmalı ki siz İş Güvenliği Uzmanı olana kadar desteği devam etmeli. Kariyer Enstitüsü olarak Eğitim Programlarımıza katılan her adaya girecekleri sınavdan alacakları sertifikaya kadar yanında olmaktayız.


Kurslardan almış oldukları eğitim programını tamamlayan adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının esas ve usullerini belirlediği ve ÖSYM tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği (iSG) Sınavı na girmeleri gerekmektedir. Adaylar Sınav da 50 adet sorudan 35 adet soruyu doğru cevaplamaları ve geçer not olan 70 puanı almaları gerekmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği (iSG) Sınavı nı başarıyla tamamlayan adaylar sertifikalarını almalarına müteakip iş hayatına atılmaya hazırdırlar. Sertifika süreci ile alakalı merak ettiklerinizi ilgili yazımızda bulabilirsiniz.


İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalıştığım İş Yerlerinde Ne Yapabilirim?


İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de açıkça belirtilen görevlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Daha geniş bir inceleme için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz. Bu görevler:


 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

gibi sıralayabiliriz.


İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?


Tabii ki çalışacağınız iş hakkında maaşınız ne kadar olacak merak ediyorsunuz. Özellikle asgari ücrete yapılan artışlardan sonra İş Güvenliği Uzmanı Maaşı da artış gösterdi.


İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Uzmanın yetkili olduğu ve ilgilendiği işyeri sayısı, hizmet yılı ve diğer değişkenlere göre farklılık gösterebilmektedir.


Burada belirteceğimiz maaşlar 2022 güncel maaşlar olacaktır. İş Güvenliği Uzmanı Maaşları aşağıda ki tabloda belirttiğimiz gibidir:


A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Maaşı

Minumum

Ortalama

Maksimum

4.270 TL

9.230 TL

21.120 TL

B Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Maaşı

Minumum

Ortalama

Maksimum

4.270 TL

7.200 TL

15.250 TL


C Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Maaşı

Minumum

Ortalama

Maksimum

4.270 TL

5.270 TL

9.250 TL

Konu ile alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili yazımızı okuyabilirsiniz. İş Güvenliği Uzmanı Ne kadar Maaş Alır? 

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 13 yıldır binlerce kişinin İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 

bottom of page