top of page

Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu | 2023


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu | 2023

Merhaba, bugün siz değerli okuyucularımız için Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu hakkında merak edilen soruları cevaplandıracağız. Bu çerçevede Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Nedir? Çankırı İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir? Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar? ve İşyeri Hekimi Ne İş Yapar? konuları yazımızda yer almaktadır.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?


İşyeri Hekimi olarak görev almak isteyen kişilerin ilk olarak Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu na kayıt olması gerekir.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu kişileri ihtiyaçları olanı öğretmektedir. Adaylar Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu nda öğrendiği iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgileri, hekimlik bilgileri ile sentezleyip kullanmalıdır.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Programı içeriğinde iş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları, kavramları ve mevzuatları bulunmaktadır.


Şimdi isterseniz Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları nı inceleyelim.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Temel Eğitim Konuları:


 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Hukuk

 • İş Hukuku

 • Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

 • Çalışma Ortamı Gözetimi

 • İş Hijyeni

 • Fiziksel Risk Etmenleri

 • Kimyasal Risk Etmenleri

 • Biyolojik Risk Etmenleri

 • Psikososyal Risk Etmenleri

 • Ergonomi

 • Korunma Politikaları

 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Meslek Hastalıklarına Giriş

 • İşle İlgili Hastalıklar

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Kalp- Damar Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Cilt Hastalıkları

 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları

 • Mesleki Kanserler

 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Mesleki İşitme Kayıpları

 • Toksikoloji

 • İş Sağlığında Güncel Konular

 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

 • Çalışma Yaşamı ve Beslenme

 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirmesi

 • İş Sağlığı Etiği


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursuna Kimler Katılabilir?


Maalesef üniversite mezunu olan her kişi Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu na katılamıyor. Sadece Doktorluk diploması olan kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumuna başvuru yaparak Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu na başvurabilir.


Çankırı işyeri hekimliği kursu nu bitiren adaylar ÖSYM tarafından yapılan Çankırı İşyeri Hekimliği Sınavı na girmesi gerekir. Çankırı İşyeri Hekimliği Sınavı ndan en az 70 puan alan kişiler Çankırı İşyeri Hekimliği Sertifikası na sahip olabilirler.


Çankırı İşyeri Hekimliği Sertifikası nı alan kişiler Çankırı İşyeri Hekimi unvanı ile işyerlerinde görev alabilirler.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi Ne Kadar?


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi 220 saattir. Çankırı işyeri hekimliği kursuna kayıt olan kişiler 220 saat içerisinde teorik ve uygulamalı eğitim alırlar.


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu Eğitim Süresi:


 • 90 saat asenkron (offline) eğitim

 • 90 saat senkron (online) eğitim

 • 40 saat uygulamalı eğitim


Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu | İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş KARiYER ENSTiTÜSÜ™ Eğitim Kurumdan Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu alan kişiler iSG sınavını başarıyla geçtikten sonra kurum ve kuruluşlar da işyeri hekimi olarak görev alabilirler.


İşyeri Hekiminin Görevleri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te yer almaktadır.


Yönetmelik kapsamından İşyeri Hekiminin Görevleri 5 başlık altından toplanmıştır:


 • Rehberlik

 • Risk Değerlendirmesi

 • Sağlık Gözetimi

 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • İlgili Birimlerle İşbirliği

 

Çankırı İşyeri Hekimliği Kursu | 2023 Konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


Kariyer Enstitüsü İSG Eğitim Kurumları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir. Kariyer Enstitüsü, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 14 yıldır binlerce kişinin İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, İşyeri Hekimliği Eğitimi ve İşyeri Hemşireliği Eğitimi almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

bottom of page