top of page

2024 iSG Sertifika Ücretleri

2024 Yılına dair İş Sağlığı ve Güvenliği iSG Sertifika Ücretleri ve Belge Bedelleri

2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, %58,46 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda, 2024 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) belge ve sertifika ücretleri de güncellenmiş bulunmaktadır. Yeni tarifeye göre belirlenen ücretler şu şekildedir:

  1. İşyeri Hekimi Sertifika Ücreti: 2.429,86 TL

  2. İSG Eğitici Sertifikası Ücreti: 2.429,86 TL

  3. Diğer Sağlık Personeli Sertifika Ücreti: 607,46 TL

  4. Tüm İSG Sertifika Vize Ücreti: 607,46 TLİSG Belge Ücretlerinin Yıllık Güncellenmesi

iSG Sertifika ücretleri, Her yıl, yetkili makamlar tarafından belge bedelleri gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bu güncellemeler, ilgili kurumlar ve bireyler açısından büyük önem taşımaktadır.


iSG Sertifika Ücretleri Ödeme Süreci ve Yöntemleri

İSG belge ücretlerinin ödeme süreci, İSG Katip Sisteminden başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası'nın Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla yapılmalıdır.


Bu ödemeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün Kurumsal Tahsilat Hesabına, ödeyen kişinin T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ile gerçekleştirilmelidir.


Önemli bir uyarı olarak, isg sertifika bedelleri döner sermaye hesaplarına IBAN numarası kullanılarak yapılan ödemelerin kabul edilmediğini belirtmek gerekir. Bu, ödeme işlemlerinin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasının önemini vurgulamaktadır.

bottom of page