top of page

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi

Ülkemizde yapılan yasal güncellemeler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşması için yeni kurallar ortaya koyar. Bu kurallardan bir tanesi de işyeri hekimliği hakkındadır. Buna göre; işyerinde sağlık ile ilgili çalışmalar yapmak üzere tahsil edilen işyeri hekimine ihtiyaç duyulur. İşyeri hekimi, birçok çalışma ve düzenleme yaparak işyeri ortamını daha iyi hale getirme amacı taşır. Bu doğrultuda; iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi ve diğer sağlık personeli ile koordine çalışır. İşyeri hekimi olabilmek için işyeri hekimliği eğitimi almak ve sertifika sahibi olmak gerekir. İşyeri hekimliği eğitimi bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca verilmektedir. 

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İlk olarak işyeri hekimi nedir? sorusuna cevap vermek istiyoruz. İşyeri hekimi; iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlendirilen doktorlardır. Bu kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan belgesinin ve sertifikasının olması gerekir. 

İşyeri hekimi eğitimi alabilmek için ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Ülkemizde işyeri hekimi olarak eğitim alabilmek için Tıp Fakültesi bölümlerinden mezun olma şartı vardır.

 

Ayrıca, yurtdışında tıp öğrenimi görmüş kişiler de işyeri hekimi belgesi alma hakkına sahiptir. Ancak, yurt dışında okuyan kişilerin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üzerinden denkliğini alması ve diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranır. Tüm şartları yerine getiren tıp mezunları kursa katılım hakkına sahiptir. 

 

İşyeri Hekimliği Eğitimi Kaç Saat Sürer?

İşyeri hekimliği kursu 220 saat sürer. Eğitimler 90 saati asenkron (offline), 90 saat senkron (online) ve 40 saat uygulama eğitiminden (staj) oluşmaktadır. Uzaktan yapılan eğitimlerin işleyiş şekli 2 gruba ayrılır. Buna göre; eğitimlerin %90’ına katılımcılar istediği saatte girme hakkına sahiptir. Geri kalan %10’luk kısım ise canlı olarak gerçekleşir. İşyeri hekimliği sertifikası almak isteyen kişiler eğitimlere tam saatinde katılmalıdır.

 

İşyeri hekimliği eğitimi almak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak temin etmesi gerekir:

 • İşyeri hekimi başvuru dilekçesi

 • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi

 • Nüfuz cüzdanı fotokopisi

 • Eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont. 

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimliği belgesi kimlere verilir ve işyeri hekimin görevleri nelerdir sorusu sıklıkla merak edilen iki başlıktır. İşyeri hekimliği konusu geniş bir çerçeveden incelenebilir.

 

Genel itibari ile işyeri hekiminin görevleri şunlardır:

 • Bireylerin çalışma esnasında sağlıklı olmasını sağlamak. Bu doğrultuda bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığını korumak için çalışmalar yapmak.

 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden engelleri belirlemek. Ortaya çıkan tehditleri ortadan kaldırmak.

 • Çalışma ortamında sağlık hizmetleri sunmak.

 • İşe yeni başlayan çalışanların, çalışma ortamı ile ilgili uyumunu sağlamak.

 • Çalışanları belirlenen periyotlarda muayene etmek.

 • Çalışanları işyeri ortamındaki sağlık problemleri hakkında bilgilendirmek ve eğitim vermek.

 • Hastalıkların ortaya çıkış nedenlerinin saptamak ve gereken önlemleri almak. 

 

İşyeri Hekimliği Sınavı

Son olarak işyeri hekimliği sınavı hakkında bilgi vermek istiyoruz. İşyeri hekimliği sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Sınav 50 sorudan oluşur. İşyeri hekimliği geçme notu 70’dir. Katılımcının en az 70 puan alabilmesi için minimum 35 soruyu doğru yapması gerekir. Sınav, yılda 2 defa olmak üzere gerçekleşir. 

İşyeri Hekimliği Eğitimi programını tamamlayan doktorlar değişiklik yapılmadan önce iki sınavdan da başarısız olmaları halinde tekrar eğitim almaları gerekmekte idi. Ancak yönetmelik de yapılan değişiklikle sınavlar da başarısız olsalar bile tekrar eğitim almadan İşyeri Hekimliği sınavına istedikleri kadar girebileceklerdir.

Sınavdan başarı elde etmek isteyen kişilerin kurs tarafından verilen eğitimleri itina ile takip etmesi ve gereken teknik bilgiler başta olmak üzere birçok bilgiye sahip olması gerekir. 

İşyeri Hekimi - Doktor
bottom of page