top of page

İSG Kursu Sık Sorulan Sorular

About: Headliner

İş Güvenliği Tanımı Nedir?

İş güvenliği, iş yerinde işin yürütümü sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

 

İş Güvenliği Eğitiminde Ne Anlatılır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bu alanda uzman olmak isteyen kişilere girecekleri sınavda başarılı olmaları için gerekli bilgiler dışında genel iş güvenliği kurallarını ve iş yerlerinde kazaların nasıl engelleneceğini öğretmektedir. Kişiler bu konuda uygun analizleri yapmayı ve çözüm önerileri oluşturmayı da bu eğitim sayesinde öğrenir. Daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen iş güvenliği eğitimi sayesinde, iş kazalarının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Belgesi Nasıl Alınır?

Akredite eğitim kurumlarına başvurmak suretiyle isg kursu nu tamamlayan herkese katılım belgesi verilir ve kişiler sınava girmeye hak kazanır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini Kim Verir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, akredite olarak hizmet veren İSG eğitim kurumları tarafından verilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını Hangi Bölüm Mezunları Alabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ne;

 • Mühendis,

 • Mimar,

 • Teknik öğretmen,

 • Fen ya da Fen-edebiyat fakültelerinin;

  • Fizik,

  • Kimya,

  • Biyoloji mezunları 

 • Meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir.

 

Bakanlığın açmış olduğu isg sınavı sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Zorunlu Mu?

Sınava girebilmek için bu eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, uzman olmak isteyen kişilere girecekleri sınavda başarılı olmaları için gerekli bilgiler dışında genel iş güvenliği kurallarını ve iş yerlerinde kazaların nasıl engelleneceğini öğretmektedir. Kişiler bu konuda uygun analizleri yapmayı ve çözüm önerileri oluşturmayı da iş güvenliği eğitimi sayesinde öğrenir. Ayrıca daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen bu eğitim sayesinde, iş kazalarının azaltılması sağlanır.

 

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

 

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır 2023?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınıfı iş güvenliği sınavı na katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

15 günlük kursun tamamlanmasından sonra bakanlığın açacağı sınava girilir ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından (30 gün içinde ) belge ücretini yatırılır. İş güvenliği uzmanlığı belgesi ücretinin yatırılmasının ardından 1 hafta içerisinde belgeniz e-devlette tanımlanmış olacaktır.

 

Lise Mezunu İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

Ne yazık ki lise mezunu kişiler iş güvenliği uzmanı olamazlar. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans Mezunları Uzmanı Olabilir Mİ?

İSG sınavından önce İSG kursunu tamamlayan iş sağlığı ve güvenliği önlisans mezunu adaylar başarılı olması halinde isg uzmanı olabilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hangi Bölümler Başvurabilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ne;

 • mühendis,

 • mimar,

 • teknik öğretmen,

 • fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin;

  • fizik,

  • kimya,

  • biyoloji mezunları 

 • meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir.

 

Bakanlığın açmış olduğu isg sınavı sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Sınavına Kimler Girebilir 2023?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Kimler İçin Zorunlu?

6331 sayılı kanuna göre 50 çalışanın üzerinde faaliyet gösteren az tehlikeli işletmeler ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren tüm işletmelerde İSG hizmetleri zorunludur. Kamu kurumları 2024 yılına kadar bu hizmetlerden kısmen muaftır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğretmeni Nasıl Olunur?

5 yıl fiilen A sınıfı olarak çalışan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimleri Eğiticinin Eğitimi programını tamamlamak suretiyle e-devlet üzerinden akredite olabilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hangi Bakanlık Tarafından Hazırlanmıştır?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.

 

Çalışanlar Neden İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almalılar?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayesinde farkındalık yaratılarak çalışanların, can güvenliğini sağlamayı öğrenmesi ve güvenli çalışma alanı oluşturması amaçlanır.

İşyerindeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak bu alandaki hataları minimuma indirerek ve daha güvenli çalışma ortamları için bilinçlendirmek iş verenin sorumluluğundadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Temel Amacı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, işyerlerinde yapılan işler ve işlemler sırasında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı şartlarını iyileştirmek, oluşabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek ve meslek hastalıklarını oluşturabilecek işlerde önlem alabilmek amacıyla ortaya çıkmış önemli bir meslek dalıdır. İş güvenliğinde en önemli unsur insan hayatıdır.

 

İş Güvenliği Eğitim Belgesi Nereden Alınır?

İş güvenliği eğitim sertifikası, akredite olmuş isg eğitim kurumlarına başvurarak alınabilmektedir.

 

İSG Sınav Ücreti 2023 Ne Kadar?

İSG sınav ücreti, ÖSYM tarafından her yıl güncellenmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi Ne Kadar?

İSG sertifika ücreti, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl güncellenmektedir.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden c sınıfı belgeleri tanımlanmaktadır.

 

B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

3 yıl C Sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışanlar, B Sınıfı İş Güvenliği kursunu tamamlamak şartı ile veya iş güvenliğinde yüksek lisans yaparak doğrudan B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanırlar.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kaç Kişiye Bakar?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri isg-katip programı üzerinden atama yoluyla hesaplanmaktadır. Toplam çalışma süremiz aylık 195 saat 11.700 dakikadır. İş yerinin tehlike sınıfına göre 10-20-40 dakika olmak üzere kişi başı atama yapılır. Çalışma şeklimiz kısmi veya tam zamanlı olarak 2 şekildedir. Örneğin 10 kişinin çalıştığı tehlikeli bir işletmede 10*20=200 dakikalık bir kısmi çalışma süremiz çıkacaktır. Bu şekilde süremiz dolana kadar firmalara kısmi süreli atama yapılabilmektedir. Tam zamanlı çalışan c sınıfı isg uzmanı ise en fazla 1000 kişiye bakabilmektedir.

 

İSG Belgesi Ne Zaman Aktif Olur?

İsg belgesi, ÖSYM tarafından yapılan iş güvenliği sınavında başarılı olduğunuz açıklandıktan sonra belge ücretini bankaya yatırmak suretiyle 1 hafta içerisinde aktif olmaktadır.

 

İş Güvenliği Sınavı Ne Zaman 2023?

İş güvenliği sınavı mayıs ve aralık aylarında yapılmaktadır. Ancak Bu yıl ilk isg sınavı  06 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli?

Eğitimi 1 kere aldıktan sonra dilediğiniz zaman sınava girebilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınava katılabilmektedir.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden c sınıfı belgeleri tanımlanmaktadır.

 

C Sınıfı İs Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli ve tehlikeli tüm işletmelere bakabilmektedir. (Ör: otel, eczane, perakende satış iş yerleri, mağaza, OSGB, okul, dershane… gibi)

 

İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar katılabilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Girmek İçin Kursa Gitmek Şart mı?

İş güvenliğinde yüksek lisans yapanlar hariç isg kursu katılımı mecburidir. Yüksek lisans için lisans eğitimini tamamlamış olmanız gerekir. İş güvenliğinde yüksek lisans yapanlar doğrudan B sınıfı sınavına girebilmektedir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

4 yıl B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan herkes A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilmektedir. Ayrıca iş güvenliği alanında doktora mezunları da A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girebilirler

 

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Sınav başvuru tarihlerinden önce akredite eğitim kurumlarından iş güvenliği uzmanlığı kursu nu tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

 

B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

3 yıl C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan uzmanlar B Sınıfı İş Güvenliği kursunu tamamlamak şartı ile veya iş güvenliğinde yüksek lisans yaparak direkt olarak B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanırlar.

 

Önlisans Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

Sadece iş güvenliği bölümü önlisans 2 yıllık mezunları C Sınıfı İş Güvenliği kursunu tamamlamak kaydı ile iSG sınavına girme hakkı elde edebilirler. Sınavda başarılı olanlar c sınıfı isg uzmanı olmaya hak kazanırlar ve sertifikaları isg-katip sisteminde tanımlanır.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, 5 yılda bir harç ücretini yatırılmak suretiyle geçerliliğini korumaktadır. Tekrar sınavı veya tazeleme eğitimi yoktur.

 

C Sınıfı İSG Sınavı Ne Zaman 2023?

C sınıfı isg sınavı her yıl mayıs ve aralık aylarında yapılmaktadır. Ancak Bu yıl ilk isg sınavı 06 Mayıs 2023 tarihinde, ikinci isg sınavı ise 10 Aralık 2023 tarihindedir. 

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kaç Kişiye Bakar?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri isg-katip programı üzerinden atama yoluyla hesaplanmaktadır. Toplam çalışma süremiz aylık 195 saat 11.700 dakikadır. İş yerinin tehlike sınıfına göre 10-20-40 dakika olmak üzere kişi başı atama yapılır. Çalışma şeklimiz kısmi veya tam zamanlı olarak 2 şekildedir. Örneğin 10 kişinin çalıştığı tehlikeli bir işletmede 10*20=200 dakikalık bir kısmi çalışma süremiz çıkacaktır. Bu şekilde süremiz dolana kadar firmalara kısmi süreli atama yapılabilmektedir. Tam zamanlı çalışan c sınıfı iş güvenliği uzmanı ise en fazla 1000 kişiye bakabilmektedir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

4 yıl B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan herkes iş güvenliği kursu sonrasında sınava girebilmektedir. Ayrıca iş güvenliği alanında doktora mezunları da A sınavına girebilirler.

 

İşletme Bölümü Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

2 yıllık İSG ön lisans programlarını tamamlayıp kursa katılarak sınava giriş hakkı elde edebilirler.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Kaç Sınav Hakkı Vardır?

Herhangi bir sınav kısıtlaması bulunmamaktadır. İş güvenliği uzmanlığı eğitiminizi yetkili iş güvenliği uzmanlığı eğitimi kurumlarından aldıktan sonra, sınırsız sınav giriş hakkınız olmaktadır.

 

İSG Sınavına Kimler Girebilir 2023?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar kurslarını tamamladıktan sonra katılabilmektedir.

 

Avukatlar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

2 yıllık İSG ön lisans programlarını tamamlayıp kursa katılarak sınava giriş hakkı elde edebilirler.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavına Hangi Bölümler Başvurabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar kurslarını tamamladıktan sonra katılabilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nasıl Alınır?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite isg eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Lazım?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olmak gerekiyor

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği 4 Yıllık Mı 2 Yıllık Mı?

2 yıllık ve 4 yıllık bölümler tercih edilebilmektedir. 4 yıllık bölüm mezunlarının avantajı ise isg kursuna katılmadan direk olarak c sınavına girebilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur 2023?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar, KARiYER ENSTiTÜSÜ™ A.Ş. gibi akredite isg eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

About: About
İş Güvenliği Uzmanları
bottom of page