İSG Kursu Sık Sorulan Sorular

 

İş Güvenliği Tanımı Nedir?

İş yerinde işin yürütümü sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

 

İş Güvenliği Eğitiminde Ne Anlatılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, uzman olmak isteyen kişilere girecekleri sınavda başarılı olmaları için gerekli bilgiler dışında genel iş güvenliği kurallarını ve iş yerlerinde kazaların nasıl engelleneceğini öğretmektedir. Kişiler bu konuda uygun analizleri yapmayı ve çözüm önerileri oluşturmayı da bu eğitim sayesinde öğrenir. Daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen bu eğitim sayesinde, iş kazalarının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Belgesi Nasıl Alınır?

Akredite eğitim kurumlarına başvurmak suretiyle isg kursunu tamamlayan herkese katılım belgesi verilir ve sınava girmeye hak kazanır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini Kim Verir?

Akredite olarak hizmet veren İSG eğitim kurumları tarafından akredite edilmiş İSG eğitimleri tarafından verilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını Hangi Bölüm Mezunları Alabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersi Zorunlu Mu?

Sınava girebilmek için bu eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, uzman olmak isteyen kişilere girecekleri sınavda başarılı olmaları için gerekli bilgiler dışında genel iş güvenliği kurallarını ve iş yerlerinde kazaların nasıl engelleneceğini öğretmektedir. Kişiler bu konuda uygun analizleri yapmayı ve çözüm önerileri oluşturmayı da bu eğitim sayesinde öğrenir. Daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedefleyen bu eğitim sayesinde, iş kazalarının azaltılması sağlanır.

 

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır.

 

İş Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır 2021?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınıfı sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

15 günlük kursun tamamlanmasından sonra bakanlığın açacağı sınava girilir ve sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından (30 gün içinde ) belge ücretini yatırarak 1 hafta içerisinde belgeniz e-devlette tanımlanmış olacaktır.

 

Lise Mezunu İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mı?

Olamaz. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans Mezunları Uzmanı Olabilir Mı?

İSG sınavından önce İSG kursunu tamamlayan adaylar başarılı olması halinde uzman olabilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hangi Bölümler Başvurabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Sınavına Kimler Girebilir 2021?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Kimler İçin Zorunlu?

6331 sayılı kanuna göre 50 çalışanın üzerinde faaliyet gösteren az tehlikeli işletmeler ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren tüm işletmelerde İSG hizmetleri zorunludur. Kamu kurumları 2024 yılına kadar bu hizmetlerden kısmen muaftır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğretmeni Nasıl Olunur?

5 yıl fiilen A sınıfı olarak çalışan iş güvenliği uzmanı veya hekimleri Eğiticinin Eğitimi programını tamamlamak suretiyle e-devlet üzerinden akredite olabilmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hangi Bakanlık Tarafından Hazırlanmıştır?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır ve uygulanmaktadır.

 

Çalışanlar Neden İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almalılar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sayesinde farkındalık yaratılarak çalışanların, can güvenliğini sağlamayı öğrenmesi ve güvenli çalışma alanı yaratması amaçlanır.

İşyerindeki çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak bu alandaki hataları minimuma indirerek ve daha güvenli çalışma ortamları için bilinçlendirmek iş verenin sorumluluğundadır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Temel Amacı Nedir?

İşyerlerinde yapılan işler ve işlemler sırasında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı şartlarını iyileştirmek, oluşabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek ve meslek hastalıklarını oluşturabilecek işlerde önlem alabilmek amacıyla ortaya çıkmış önemli bir meslek dalıdır. İş güvenliğinde en önemli unsur insan hayatıdır.

 

İş Güvenliği Eğitim Belgesi Nereden Alınır?

Akredite olmuş İSG eğitim kurumlarına başvurarak alabilirsiniz.

 

İSG Sınav Ücreti 2021 Ne Kadar?

ÖSYM tarafından her yıl güncellenmektedir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi Ne Kadar?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her yıl güncellenmektedir.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden c sınıfı belgeleri tanımlanmaktadır.

 

B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

3 yıl c sınıfı olarak çalışan uzmanlar b kursunu tamamlamak şartı ile veya iş güvenliğinde yüksek lisans yaparak direk olarak b sınavına girme hakkı kazanırlar.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kaç Kişiye Bakar?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri isgkatip programı üzerinden atama yoluyla hesaplanmaktadır. Toplam çalışma süremiz aylık 195 saat 11.700 dakikadır. İş yerinin tehlike sınıfına göre 10-20-40 dakika olmak üzere kişi başı atama yapılır. Çalışma şeklimiz kısmi veya tam zamanlı olarak 2 şekildedir. Örneğin 10 kişinin çalıştığı tehlikeli bir işletmede 10*20=200 dakikalık bir kısmi çalışma süremiz çıkacaktır. Bu şekilde süremiz dolana kadar firmalara kısmi süreli atama yapılabilmektedir. Tam zamanlı çalışan c sınıfı uzman ise en fazla 1000 kişiye bakabilmektedir.

 

İSG Belgesi Ne Zaman Aktif Olur?

ÖSYM tarafından yapılan iş güvenliği sınavında başarılı olduğunuz açıklandıktan sonra belge ücretini bankaya yatırmak suretiyle 1 hafta içerisinde belgeniz aktif olmaktadır.

 

İş Güvenliği Sınavı Ne Zaman 2021?

Sınavlar mayıs ve aralık aylarında yapılmaktadır. Bu yıl ilk sınav 09 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yıl Geçerli?

Eğitimi 1 kere aldıktan sonra dilediğiniz zaman sınava girebilirsiniz.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınava katılabilmektedir.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra c sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden c sınıfı belgeleri tanımlanmaktadır.

 

C Sınıfı İs Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

Az tehlikeli ve tehlikeli tüm işletmelere bakabilmektedir. (Ör: otel, eczane, perakende satış iş yerleri, mağaza, OSGB, okul, dershane… gibi)

 

İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar katılabilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Girmek İçin Kursa Gitmek Şart mı?

İş güvenliğinde yüksek lisans yapanlar hariç kursa katılım mecburidir. Yüksek lisans için lisans eğitimini tamamlamış olmanız gerekir. İş güvenliğinde yüksek lisans yapanlar direk olarak B sınıfı sınavına girebilmektedir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Kimler Girebilir?

4 yıl b sınıfı olarak çalışan herkes girebilmektedir. Ayrıca iş güvenliği alanında doktora mezunları da A sınavına girebilirler

 

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Sınav başvuru tarihlerinden önce akredite eğitim kurumlarından iş güvenliği uzmanlığı kursunu tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

 

B Sınıfı İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

3 yıl c sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan uzmanlar b kursunu tamamlamak şartı ile veya iş güvenliğinde yüksek lisans yaparak direk olarak b sınavına girme hakkı kazanırlar.

 

Önlisans Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

Sadece iş güvenliği bölümü önlisans 2 yıllık mezunları c sınavı kursunu tamamlamak kaydı ile sınava girme hakkı elde edebilirler. Sınavda başarılı olanlar c sınıfı uzman olmaya hak kazırlar ve sertifikaları isgkatip sisteminde tanımlanır.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Kaç Yıl Geçerli?

Belgeniz 5 yılda bir harç ücretini yatırmak suretiyle geçerliliğini korumaktadır. Tekrar sınavı veya tazeleme eğitimi yoktur.

 

C Sınıfı ISG Sınavı Ne Zaman 2021?

Sınavlar mayıs ve aralık aylarında yapılmaktadır. Bu yıl ilk sınav 09 Mayıs 2021 tarihinde, ikinci sınav ise 12 Aralık 2021 tarihindedir. 

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kaç Kişiye Bakar?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri isgkatip programı üzerinden atama yoluyla hesaplanmaktadır. Toplam çalışma süremiz aylık 195 saat 11.700 dakikadır. İş yerinin tehlike sınıfına göre 10-20-40 dakika olmak üzere kişi başı atama yapılır. Çalışma şeklimiz kısmi veya tam zamanlı olarak 2 şekildedir. Örneğin 10 kişinin çalıştığı tehlikeli bir işletmede 10*20=200 dakikalık bir kısmi çalışma süremiz çıkacaktır. Bu şekilde süremiz dolana kadar firmalara kısmi süreli atama yapılabilmektedir. Tam zamanlı çalışan c sınıfı iş güvenliği uzmanı ise en fazla 1000 kişiye bakabilmektedir.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

4 yıl b sınıfı olarak çalışan herkes kursa katılıp sınava girebilmektedir. Ayrıca iş güvenliği alanında doktora mezunları da A sınavına girebilirler.

 

İşletme Bölümü Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

2 yıllık İSG ön lisans programlarını tamamlayıp kursa katılarak sınava giriş hakkı elde edebilirler.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Kaç Sınav Hakkı Vardır?

Sınav kısıtlaması yoktur. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitiminizi Yetkili İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim kurumlarından aldıktan sonra, sınırsız sınav giriş hakkınız olmaktadır.

 

ISG Sınavına Kimler Girebilir 2021?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar kurslarını tamamladıktan sonra katılabilmektedir.

 

Avukatlar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir Mi?

2 yıllık İSG ön lisans programlarını tamamlayıp kursa katılarak sınava giriş hakkı elde edebilirler.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavına Hangi Bölümler Başvurabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar kurslarını tamamladıktan sonra katılabilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nasıl Alınır?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar akredite isg eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Lazım?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olmak gerekiyor

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği 4 Yıllık Mı 2 Yıllık Mı?

2 yıllık ve 4 yıllık bölümler tercih edilebilmektedir. 4 yıllık bölüm mezunlarının avantajı ise isg kursuna katılmadan direk olarak c sınavına girebilmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur 2021?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının 2 ve 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar, Kariyer Enstitüsü A.Ş. gibi akredite isg eğitim kurumlarında kurslarını tamamladıktan sonra sınava katılabilmektedir. Bakanlığın açmış olduğu sınav sonucunda başarılı olanlar belge ücretini yatırmak suretiyle e-devlet üzerinden belgeleri tanımlanmaktadır.

 
İş Güvenliği Uzmanları